Reacties op Vergaderverkalking

 • Na het boek eerst zelf met veel interesse te hebben gelezen heb ik het mijn managementteam èn mijn Raad van Toezicht cadeau gedaan. Vervolgens zijn we aan de hand van de tips in het boek en dan met name de vergaderstructuur uit medicijn 9 onze effectiviteit enorm verhoogd.

  De volgende stap is ook rollen van eenieder en de functie daarvan binnen onze vergaderstructuur te verbeteren. Dat staat voor beide gremia komend jaar op het programma.

  Voor ons is het boek een zeer goed vliegwiel voor onze effectiviteit geweest.

  Ester van de Haar
  Directeur-bestuurder / Gruitpoort
 • "..is er binnen jouw organisatie sprake van vergaderverkalking, koop het boek en zorg dat vergaderen in jouw organisatie een effectief middel wordt naar betrokken, gemotiveerde en creatieve medewerkers – wat zal leiden tot betere organisatieresultaten."

  Lees de uitgebreide recensie op HRSpijkers.nl

  HR-spijkers
  Etalage voor HR Talent
 • Een aantrekkelijk geschreven boekje dat op een toegankelijke manier de belangrijkste vergaderhindernissen en valkuilen beschrijft. De verbetervoorstellen zijn simpel en soms voor de hand liggend, maar meestal effectief.

  Leuk om met groepen mensen te bespreken als de vergadersleur toeslaat en er geen oplossingen voorhanden lijken.

  Op mijn vergaderingen heeft dat ertoe geleid dat sommige vanzelfsprekendheden over boord zijn gegaan. Dat ruimt lekker op. Leuk boekje. Aanrader.

  Trude Schmidt
  Directeur onderwijs / CSG De Lage Waard
 • "Goed boek, zorgt voor korte en efficiënte vergaderingen.

  Het is niet alleen het verbeteren van het vergaderproces of de rol van de voorzitter waar naar gekeken wordt. Hoe belangrijk dat ook is, uiteindelijk gaat het om de output: een zichtbaar resultaat."

  Lees de hele recensie op Managementboek.nl

  S.T.E. de Bruin
  Recensie op managementboek.nl
 • Een zeer helder, informatief en doelgericht boek!
  Nancy Jonkers
  Senior managementassistente, Gemeente Rotterdam
 • Verfrissend boek over effecient, duurzaam en vooral ook prettig vergaderen met resultaat! Praktisch weggezet in 21 medicijen (hoofdstukken) die je per stuk een keer uit kan proberen. Aan te bevelen om voorafgaand aan elke vergadering even een kijkje te nemen in het boek en 1 of meerdere medicijnen direct toe te passen.
  Robert de Wee
  Leger des Heils Zuidwest Nederland
 • Ester van de Haar
 • HR-spijkers
 • Trude Schmidt
 • S.T.E. de Bruin
 • Nancy Jonkers
 • Robert de Wee

Organisaties waar we mee gewerkt hebben